Out­si­der­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om al­le ger­ne vil vin­de i dag, er der na­ep­pe no­gen med me­re mo­ti­va­tion end Fa­bi­an Can­cel­la­ra (Trek-Se­gaf­redo), der kom­mer fra må­l­by­en Bern. Det her er Can­cel­la­ras sid­ste Tour de Fran­ce og ef­ter ik­ke at ha­ve vist me­get va­e­sen af sig ind­til vi­de­re, må det­te va­e­re da­gen, hvor Sparta­cus en­de­lig skal ud at an­gri­be. Det kan en­ten va­e­re som en del af mor­ge­nud­brud­det el­ler til sidst på bro­ste­ne­ne in­de i Bern. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vil Can­cel­la­ra va­e­re ek­stremt ta­endt og ivrig ef­ter at vi­se sig frem på hjem­me­ba­ne i sin af­skeds­sa­e­son.

Blandt an­dre go­de ud­brud­skan­di­da­ter fin­der vi Ale­xis Gou­geard (AG2R), To­ny Gal­l­o­pin (Lot­to Sou­dal), Ale­xey Lut­sen­ko (Asta­na), Sep Van­marcke (Team Lot­to NL), Ramu­nas Na­var­dau­skas (Can­non­da­le), Oli­ver Na­e­sen (IAM Cycling) og Ste­ve Cum­m­ings (Di­men­sion Da­ta), der ne­top vandt på Man­dela Day sid­ste år.

Schweizi­ske Mi­cha­el Al­ba­si­ni (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) må og­så va­e­re op­sat på at kom­me med i et ud­brud i dag. Han er bå­de god på bak­ker­ne og hur­tig i en spurt. Det ga­el­der dog i sa­er­de­les­hed og­så for hold­kam­me­ra­ten Mi­cha­el Mat­t­hews, der al­le­re­de har vun­det én eta­pe i årets Tour. Den hår­de fi­na­le pas­ser Mat­t­hews per­fekt, hvis det skul­le en­de i en mas­ses­purt. Blandt de dan­ske ryt­te­re kan vi hå­be, at Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff) får car­te blan­che til at kø­re med i et tid­ligt ud­brud. Hvis ik­ke, skal han nok bru­ges til at kø­re Sa­gan i stil­ling til sidst. CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.