Fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med om­kring 2,5 km til mål be­gyn­der det at sti­ge igen - den­ne gang på bro­sten! Ef­ter at ha­ve kørt over flo­den går det opad de na­e­ste 600 me­ter med 6,5 pro­cent i snit. Uan­set om et ud­brud kø­rer om sej­ren, el­ler fel­tet er sam­let, bør der kom­me an­greb her. Kun den sid­ste ki­lo­me­ter ind mod mål er flad. Her går det og­så li­ge ud he­le vej­en på en bred vej frem til mål­stre­gen for­an sta­dion. Igen er der mod­vind på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.