DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske klub­ber har lagt for­ry­gen­de fra land med ot­te sej­re ud af ot­te mu­li­ge i årets eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Men der­for skal man ik­ke reg­ne med, at de dan­ske hold når frem til de respek­ti­ve grup­pe­spil.

Størst chan­ce spås FC Kø­ben­havn for at ha­ve. Hos Dan­ske Spil får man nem­lig li­ge nu tre gan­ge pen­ge­ne på, at de når vi­de­re til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague - og det end­da selv om man fik en hård lod­tra­ek­ning i na­e­ste run­de i form af ru­ma­en­ske Astra.

Her skal det li­ge med, at FC Kø­ben­havn får en chan­ce for Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil, hvis det skul­le kik­se mod Astra.

Na­est­størst chan­ce for et grup­pe­spil spås FC Midtjyl­land at ha­ve, da de li­ge nu står i od­ds 3,50 for, at det sker, mens Brønd­by og Søn­derjyske hen­holds­vis i seks og ot­te gan­ge pen­ge­ne na­ep­pe når så langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.