2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker lidt ma­er­ke­lig, at Si­mon Whit­lo­ck er så un­der­tip­pet i den­ne dyst. Han kla­rer sig gan­ske for­nuf­tigt ved Wor­ld Mat­ch­play nor­malt, hvor han for to år si­den var i se­mi­fi­na­len, mens Mi­cha­el Smith ik­ke er kom­met for­di an­den run­de i de to gan­ge, han har va­e­ret med. Han er en af de nye og me­get spa­en­den­de nav­ne, men skal her op imod en sa­er­de­les ru­ti­ne­ret her­re, som er ved at fin­de for­men igen i år ef­ter et elen­digt 2015 og mod­sat har Mi­cha­el Smith ik­ke im­po­ne­ret vold­somt i år. Selv om Smith er bedst ind­by­res, prø­ves her et spil på Si­mon Whit­lo­ck.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.