1 ,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land har le­ve­ret et po­si­tivt ind­tryk i de tre eu­ro­pa­ei­ske kam­pe så langt, og det selv om Tim Sparv er ska­det. Se­ne­st vandt man klart over Va­duz, og selv om der al­le­re­de er re­tur­kamp om tre da­ge, så spa­rer man na­ep­pe folk her ef­ter 3-0 over hol­det fra Lie­ch­tenste­in i før­ste kamp. Ran­ders ser der­i­mod no­get sva­ek­ke­de ud ef­ter man har mi­stet Kal­le Jo­hns­son og Jeppe Tver­skov, og spørgs­må­let er, om den island­ske ke­e­per Han­nes Hal­l­dors­son står al­le­re­de i af­ten. Alt an­det li­ge ser FCM så me­get sta­er­ke­re ud nu, at de får til­li­den hér.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.