Og buhråb

BT - - NYHEDER -

Lan­det er gre­bet af vre­de, ef­ter Mo­ha­med La­hou­aiej Bouhlel tors­dag kør­te last­bi­len gen­nem en men­ne­ske­ma­eng­de i det tred­je sto­re an­greb på 18 må­ne­der.

I Ni­ce har vre­den ma­ni­feste­ret sig i øjen­høj­de. ’Nu er det nok med ta­ler­ne’, og ’Tra­et af nedslagt­nin­ger i vo­res ga­der’, står der blandt blom­ster og teg­nin­ger fra sør­gen­de langs strand­pro­me­na­den.

Is­la­misk Stat har ta­get an­sva­ret for an­gre­bet, der ud over at ha­ve ko­stet 84 li­vet ef­ter­lod om­kring 300 kva­e­ste­de.

85 var søn­dag fort­sat i be­hand­ling på by­ens ho­spi­ta­ler, 18 af dem var i kri­tisk til­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.