Søn smit­tet med zi­ka af sin far

BT - - NYHEDER -

En søn, som pas­se­de sin sy­ge far, der smit­tet med zi­kavirus dø­de i for­ri­ge uge, er selv ble­vet smit­tet. Det op­ly­ser myn­dig­he­der­ne i den ame­ri­kan­ske del­stat Utah. An­gela Dunn, en le­den­de epi­de­mio­log i Utah, si­ger, at fa­ren hav­de en ’me­get høj kon­cen­tra­tion’ af virus i blo­det. Dunn pe­ger på, at søn­nen kan va­e­re smit­tet via kro­p­sva­e­ske, da han pas­se­de sin far. Den smit­te­vej er ik­ke tid­li­ge­re kon­sta­te­ret i for­bin­del­se med zi­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.