Sam­sø-fa­er­ge i nye pro­ble­mer

BT - - NYHEDER -

Sam­sø-Aar­hus Expres­sen har igen pro­ble­mer med gear­kas­sen, og nu ri­si­ke­rer he­le sel­ska­bet luk­ning

Den nye fa­er­ge­ru­te mel­lem Aar­hus og Sam­sø ri­si­ke­rer at luk­ke ned, før den for al­vor er kom­met i gang. Det si­ger di­rek­tø­ren bag sel­ska­bet Sam­søAar­hus Expres­sen, ef­ter at der net­op er ind­truf­fet nye pro­ble­mer med den uhelds­pla­ge­de fa­er­ge M/F Is­se­ho­ved.

»Det kun­ne godt va­e­re døds­stø­det for os, hvis det er no­get, de ik­ke li­ge kan kla­re på kort tid. Det kan ik­ke bli­ve ved med at gå,« si­ger di­rek­tør Knud Wer­ner til TV 2 Østjyl­land.

Sam­sø Festi­val åb­ner cam­ping­plad­sen i dag, og det er der­for det va­erst ta­en­ke­li­ge tids­punkt for Sam­sø-Aar­hus Expres­sen igen at va­e­re lagt ned af uheld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.