Kold og våd juli

BT - - NYHEDER -

Se­ni­o­r­kli­ma­to­log Jo­hn Cap­pe­len fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI) har gjort sta­tus over før­ste halv­del af som­me­ren og be­kra­ef­ter at juli har va­e­ret kold og våd. »Si­den start juli har da­ge­ne va­e­ret om­skif­te­li­ge. Fak­tisk har in­gen af da­ge­ne i juli va­e­ret helt tør­re på land­s­plan,« si­ger Cap­pe­len. Ge­ne­relt har som­me­ren dog va­e­ret var­me­re end sid­ste år med et gen­nem­snit på 15,6 gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.