Ja, tyr­ker­ne har sta­er­ke se­ku­la­e­re tra­ek Nej, Tyr­ki­et er en far­lig is­la­misk ulv

BT - - NYHEDER -

MORTEN HELVEG PETERSEN

end al­min­de­ligt sva­ert ud, og det er klart, at det, der er sket på det se­ne­ste, gør, at frem­tids­ud­sig­ter­ne til et EU-med­lem­skab har end­nu la­en­ge­re ud­sig­ter end før. Det er vir­ke­lig pro­ble­ma­tisk. For­ud­sa­et­nin­gen for, at Tyr­ki­et kan bli­ve med­lem af EU, er, at de le­ver op til kø­ben­hav­n­er­kri­te­ri­er­ne. Det er min sto­re for­håb­ning, at tyr­ker­ne en dag kan det, for det in­de­ba­e­rer for­sam­lings­fri­hed, frie m edi er, yt­rings­fri­hed osv. Selv­om det vir­ker ret te­o­re­tisk i øje­blik­ket, så ser jeg ger­ne, at Tyr­ki­et en skøn­ne dag når der­til og bli­ver en del af EU.

DET SER ME­RE

MORTEN MESSERSCHMIDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.