Trump overalt

BT - - DEBAT -

BT I CLE­VELAND Qu­i­ck­en Lo­ans Are­na i Cle­veland.

»Jesus for­tal­te mig, at jeg skul­le rej­se til Cle­veland. Jeg er her for at min­de al­le om, at Jesus er vo­res frel­ser. Men for at va­e­re helt ae­r­lig, så ser jeg ik­ke ret me­get af vo­res frel­ser i de to ak­tu­el­le kan­di­da­ter. De har in­gen gud,« si­ger Gary, der sve­der tran i den 30-gra­ders he­de.

Nor­malt er re­pu­bli­ka­ner­nes kon­vent op til pra­esi­dentval­get (8. novem­ber) en ka­er­kom­men lej­lig­hed til at sam­les un­der én fa­el­les fa­ne.

Men sja­el­dent har det gam­le kon­ser­va­ti­ve par­ti va­e­ret så split­tet, som det er i 2016. ’Det er en ska­end­sel’ Man­ge me­ner en­dog slet ik­ke, at Do­nald Trump er re­pu­bli­ka­ner.

Og én af dis­se er Benja­min, der for­an po­li­ti-bar­ri­ka­der­ne ind­le­der sin egen de­bat med et skilt med på­skrif­ten:

’Trump el­ler Hil­lary – Lin­coln ven­der sig i sin grav’

»Vi bor i ver­dens mest fan­ta­sti­ske land. Jeg el­sker USA. Og jeg fat­ter sim­pelt­hen ik­ke, hvor­dan dis­se to blev de en­de­li­ge kan­di­da­ter til sel­ve­ste pra­esi­dent­po­sten. Det er en ska­end­sel,« si­ger Benja­min.

In­den for i den gi­gan­ti­ske sport­s­a­re­na er bå­de de­le­ge­re­de, par­ti-fa­el­ler og jour­na­li­ster be­gyndt at fin­de de­res plad­ser. Trumps tred­je ko­ne Ma­le­nia tal­te man­dag af­ten. Trumpbør­ne­ne Eric, Ivanka og Do­nald Jr. gør sig klar til de­res ta­ler tirs­dag og ons­dag. Og op­pe un­der lof­tet lig­ger tu­sind­vis af bal­lo­ner klar til at va­el­te ned over kan­di­da­ten, når Trump selv har holdt sin sej­rsta­le tors­dag af­ten.

Kon­ven­tet stra­ek­ker sig frem til tors­dag af­ten. Po­li­ti­et i Cle­veland fryg­ter, at be­va­eb­ne­de de­mon­stran­ter fra bå­de The New Bla­ck Pant­hers og pro-hvi­de de­mon­stran­ter fra The Oath Ke­e­pers vil duk­ke op og star­te op­tø­jer. Men ved kon­ven­tets be­gyn­del­se var al de­mon­stra­tion hel­dig­vis fre­de­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.