’Vel­kom­men til mit ma­re

BT - - DEBAT -

Vel­kom­men til mit ma­re­ridt fo­re­går i an­den vir­ke­lig­hed end den, du ken­der: den ord­ne­de vir­ke­lig­hed, hvor tin­ge­ne går rig­tigt for sig, og rets­sik­ker­he­den er gi­vet. I Ma­ri­as ma­re­ridtsvir­ke­lig­hed for­sø­ger hun des­pe­rat at be­skyt­te sit barn mod vold og over­greb. Det kra­e­ver, at hun ik­ke kun ka­em­per mod sin psy­ko­pa­ti­ske eks­mand og hans ene­stå­en­de vil­je til magt, men og­så mod det rets­sy­stem og de hem­me­li­ge lo­ger og for­bin­del­ser, som hol­der hån­den over ham, og som han til ful­de for­står at ud­nyt­te.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.