Und­gå det lam­me

BT - - SUNDHED -

Blind­hed i den ene halv­del af syns­fel­tet Lam­mel­ser i den ene si­de af an­sig­tet, så den ene mund­vig be­gyn­der at ha­en­ge. Ta­le­be­sva­er og snøv­len, hvor man har sva­ert ved at dan­ne ord og sa­et­nin­ger. Syn­ke­pro­ble­mer Pro­ble­mer med at ko­or­di­ne­re si­ne be­va­e­gel­ser og sty­re ar­me og ben. Lam­mel­ser i ar­men, be­net el­ler beg­ge de­le

Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.