Tra­ek i tra­e­ning­s­tø­jet

BT - - SUNDHED -

Når du dyr­ker mo­tion, sa­en­ker du blod­tryk­ket. Det er godt for hjer­te­kar-sy­ste­met (og der­med til­strøm­nin­gen af blod til hjer­nen) og gør det me­re mod­stands­dyg­tigt. Lidt mo­tion er bed­re end in­gen­ting – og du kan snildt med­reg­ne ha­ve­ar­bej­de og gå­tu­re i regn­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.