Pas på blod­tryk og ko­leste­rol

BT - - SUNDHED -

For­hø­jet blod­tryk og ko­leste­rol be­la­ster hjer­tet

og sli­der på blod­kar­re­ne. Det øger ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning, blod­prop­per og for al­vor­li­ge blød­nin­ger. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at et nor­malt blod­tryk ik­ke må va­e­re over 140/90 mmol/l. Ved di­a­be­tes ik­ke over 140/85 mmol/l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.