Smid de over­flø­di­ge ki­lo

BT - - SUNDHED -

Bå­de over­va­egt og di­a­be­tes øger ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning, der kan fø­re til slagtilfaelde. Det skyl­des de for­kal­ke­de forsna­evrin­ger, som op­står, når blo­det ik­ke kan strøm­me frit gen­nem blodå­rer­ne. Sørg der­for for en sund og va­ri­e­ret kost, så du ik­ke ri­si­ke­rer unø­di­ge ki­lo på si­de­be­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.