Slap af

BT - - SUNDHED -

Der er en mu­lig sam­men­ha­eng mel­lem stress

og at ud­vik­le et slagtilfaelde. Det kan mu­lig­vis ha­en­ge sam­men med, at stress kan gi­ve for­hø­jet blod­tryk, el­ler at man un­der stress er me­re til­bø­je­lig til at le­ve us­undt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.