Cra­zy ko­me­die

BT - - SUNDHED -

”Det er jo de lo­ve­de pin­lig­he­der­ne, de fle­ste for­ven­ter at se. Dem er der ad­skil­li­ge af i fil­men – uden at de dog når tv-se­ri­ens høj­de­punk­ter, som når Frank ski­der i en kat­te­bak­ke. Men alt­så: ka’ du li’ se­ri­en, så ka’ du og­så li’ fil­men. Den skal ses med ven­ner og fad­bam­ser,” skrev BT’s Bir­git­te Grue og ud­del­te fi­re stjer­ner til den før­ste af fo­re­lø­big to Klovn­film i 2010. I fil­men har Mia langt om la­en­ge få­et nok af Franks mang­len­de ry­grad og si­tu­a­tions­for­nem­mel­se. For at be­vi­se sit va­erd som mand og for­sør­ger lover Frank at ta­ge sig af sin nevø Bo, og den in­te­ta­nen­de dreng sla­e­bes med på en ka­no­tur på Gu­denå­en, der ik­ke er spe­ci­elt eg­net for børn. For aen­drin­gen pas­ser skidt ind i Cas­pers kram, da hans ene­ste for­mål med tu­ren er at knal­de sig halvt for­da­er­vet på et luksus­bor­del na­er Sil­ke­borg! Men in­tet går selv­føl­ge­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.