Car­toons-san­ger har tabt kam­pen mod kra­eft

BT - - SUNDHED -

Det tid­li­ge­re med­lem af det dan­ske po­p­band Car­toons Ka­ri­na Jen­sen er død. Hun har si­den 2012 ka­em­pet med kra­eft, men har nu tabt kam­pen. Det be­ka­ef­ter en af Ka­ri­na Jen­sens ve­nin­der over for BT.

Ve­nin­den er en af fem af Ka­ri­na Jen­sens barn­doms­ve­nin­der, som tid­li­ge­re på året ind­led­te en ind­sam­ling, der skul­le gå til al­ter­na­tiv kra­eft­be­hand­ling i Tys­kland. Det ske­te, ef­ter at Ka­ri­na Jen­sen blev dømt uhel­bre­de­ligt syg af det dan­ske ho­spi­talsva­e­sen. Hun ef­ter­la­der sin mand og de­res to små børn.

Ka­ri­na Jen­sen var kendt som ’Boob’ i ban­det Car­toons og sang med på hits som ’DooDah’ og ’Witch Do­ctor’. Hun dan­ne­de i 2000 par med Sø­ren Ra­sted, som den­gang top­pe­de hit­lis­ter­ne med Aqua.

Iføl­ge ind­sam­lings­hjem­mesi­den Ca­re­ma­ker fik Ka­ri­na Jen­sen kon­sta­te­ret bryst­kra­eft til­ba­ge i 2012. Den­gang gen­nem­gik hun et hårdt og op­s­li­den­de ke­mo­for­løb, som end­te ud i fjer­nel­se af beg­ge bryster.

I 2015 blev Ka­ri­na Jen­sen for an­den gang ramt af kra­eft. Den­ne gang er kra­ef­ten me­re ag­gresiv, og fem af Ka­ri­na Jen­sens barn­doms­ve­nin­der har der­for op­ret­tet ind­sam­lin­gen på Ca­re­ma­ker. Ve­nin­der­ne nå­e­de at sam­le 264.945 kro­ner ind til Ka­ri­na Jen­sens al­ter­na­ti­ve be­hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.