Ny ty­sker på vej?

BT - - SUNDHED -

PRØVETRAENING Til gårs­da­gens tra­e­ning i Brøndby var der to nye an­sig­ter. Det island­ske nyind­køb Hjör­tur Her­manns­son hav­de før­ste ar­bejds­dag, ef­ter han blev købt fri af hol­land­ske PSV Eind­ho­ven, men og­så 23-åri­ge Be­ne­dikt Sal­ler, der gør sig som de­fen­siv midt­ba­ne, tra­e­ne­de med.

Ty­ske­ren er ble­vet in­vi­te­ret af Ale­xan­der Zor­ni­ger, der sam­men med re­sten af tra­e­ner­tea­met skal se ham an i de kom­men­de da­ge. Sal­ler er fri på mar­ke­det, ef­ter hans kon­trakt ud­løb med den ty­ske Bun­des­liga-klub Mainz.

»Han spil­le­de på an­det­hol­det i Mainz, og de spil­ler lidt på sam­me må­de. Vi har set lidt vi­deo af ham og har så spurgt, om han vil­le tra­e­ne med. Så må vi se, hvad der sker,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger til BT.

Zor­ni­ger har al­le­re­de én Be­ne­dikt i trup­pen. Mid­ter­for­sva­ren Be­ne­dikt Röck­er blev hen­tet til klub­ben i sid­ste må­ned. Nu kan end­nu én va­e­re på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.