DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går kun­ne land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen så sa­et­te nav­ne på de 18 spil­le­re, der skal med Dan­mark til fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ved OL i Rio, men skal man be­døm­me ud fra book­ma­ker­nes od­ds, så bli­ver det ik­ke en trup, der sik­rer me­dal­jer.

Så­le­des får man ty­pisk fem gan­ge pen­ge­ne på, at Dan­mark kom­mer ind i top tre, mens der li­ge nu de fle­ste ste­der er 20 gan­ge pen­ge­ne på, at Dan­mark sny­der alt og al­le og en­der med at snup­pe gul­det.

Ik­ke over­ra­sken­de er de bra­si­li­an­ske va­er­ter med Ney­mar på hold­kor­tet de helt sto­re fa­vo­rit­ter. Hos stort set al­le book­ma­ke­re får man blot od­ds 1,90 på guld til Bra­si­li­en, og net­op bra­si­li­a­ner­ne er blandt Dan­marks tre mod­stan­de­re i grup­pe­spil­let.

Iføl­ge book­ma­ker­ne kan kun to lan­de true Bra­si­li­en - og det er Ar­gen­ti­na og Tys­kland, der beg­ge er i od­ds 7,00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.