1 ,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn har set me­get over­be­vi­sen­de ud i de før­ste kam­pe i sa­e­so­nen, og selv om Crus­a­ders ik­ke var uden chan­cer i den før­ste kamp og FC Kø­ben­havn for­ment­lig kom­mer til at ro­te­re no­get, da re­tur­kam­pen kun er en for­ma­li­tet, er det sva­ert at se ga­ester­ne få sco­ret. FC Kø­ben­havn har en me­get bred trup, hvor­for re­ser­ver­ne na­ep­pe kom­mer til at ta­ge let på det. FC Kø­ben­havn luk­ker me­get sja­el­dent mål ind i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe mod de min­dre hold, og selv om Crus­a­ders kan spil­le frit, skal det sta­dig va­e­re et fint spil på, at de ik­ke får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.