2 ,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BATE Bo­risov har på in­gen må­de im­po­ne­ret på ude­ba­ne i Eu­ro­pa. Man er uden sejr i 15 kam­pe i tra­ek, hvil­ket og­så in­klu­de­rer kam­pe mod al­ban­ske Sken­der­beu og ir­ske Dun­dalk, og der­for vir­ker det ik­ke helt åben­lyst, at man skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter her. SJK blev sen­sa­tio­nelt fin­ske me­stre sid­ste år, hvil­ket var en over­pra­e­sta­tion, men det vil over­ra­ske me­get, hvis ik­ke de gi­ver alt for at få et ha­e­der­ligt re­sul­tat med fra re­tur­kam­pen, og der­til kom­mer, at BATE Bo­risov ef­ter 2-0 i før­ste kamp le­ver fint med uaf­gjort el­ler et smalt ne­der­lag hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.