2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker me­get ma­er­ke­ligt, at Ja­ro er så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De lig­ger pla­ce­ret li­ge over nedryk­nings­stre­gen, og de har så­le­des ik­ke vun­det en ene­ste af de før­ste seks hjem­me­kam­pe. JJK der­i­mod er ra­ek­kens mest formsta­er­ke hold, og blan­der sig nu for al­vor i top­stri­den med nu fi­re sej­re på stri­be. De slap igen­nem den se­ne­ste kamp uden ska­der og ka­ran­ta­e­ner, så bør kun­ne kom­me med sam­me hold, som har gjort det så godt på det se­ne­ste, og der­for skal det va­e­re en flot be­ta­ling på, at JJK ik­ke ta­ber det­te op­gør i Ja­ro.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.