Så er det i van­det

BT - - NYHEDER -

BADEVEJR Det forta­el­ler me­te­o­r­o­log Jesper Erik­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI). Vej­ret bli­ver ge­ne­relt smukt i he­le Dan­mark, men der kan dog va­e­re lo­ka­le by­ger in­de over Sja­el­land. Og så har den sva­ge vind fak­tisk en stor be­tyd­ning for vej­ret vest for Sto­re­ba­elt.

»Vin­dret­nin­gen vil her ty­pisk va­e­re sy­døst­lig. Og det be­ty­der, at det bli­ver var­mest vest for den jy­ske høj­de­ryg. Her kan man lo­kalt va­e­re hel­dig at få op til 27 gra­der,« si­ger han og fort­sa­et­ter.

»Det kom­mer ikke til at bla­e­se sa­er­ligt me­get, men vin­den fri­sker op om af­te­nen ved den jy­ske ve­st­kyst. Det er per­fekt badevejr på grund af den sva­ge vind.«

Selv om vej­ret først er no­get na­er per­fekt i dag, så var der i går som­merak­ti­vi­tet på Ama­ger Strand­park ved Kø­ben­havn. BT tog ud for at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på stem­nin­gen og ba­de­van­det. Der var langt imel­lem strand­ga­ester­ne, og de få, der hav­de fun­det ba­de­tø­jet frem, vi­ste stor en­tu­si­as­me for stran­dens vå­de ele­ment.

Dit­te Maria Vint­her, 38, var ta­get på stran­den med he­le fa­mi­li­en – her­un­der søn­nen Mads og hans fa­et­ter Pel­le. De an­greb det halv­kol­de vand (17 gra­der) på im­po­ne­ren­de vis. Na­er­mest lum­mert »Det dan­ske strand­vejr er jo en kold for­nø­jel­se for man­ge, men jeg ny­der det i ful­de drag. Jeg har og­så va­e­ret vin­ter­ba­der, så det er varmt for mig. Jeg er en va­skea­eg­te vand­hund, og det stam­mer nok fra, at jeg, hvert år si­den jeg var barn, har va­e­ret på fe­rie på Born­holm. Og der lå jeg i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.