Fru Trumps plagi­at gi­ver rø­de ører

BT - - NYHEDER -

COPY PASTE From a yo­ung age, my pa­rents im­pres­sed on me the va­lu­es that you work hard for what you want in li­fe, that your word is your bond and you do what you say and ke­ep your pro­mi­se, that you tre­at pe­op­le with re­spect. They taught and showed me va­lu­es and morals in their daily li­fe når hun ved, hvor me­get fo­kus, der er på ta­len, er jo helt ab­surd,« sag­de Ma­na­fort, mens Trumps tid­li­ge­re kampag­ne­le­der Corey Lewan­dowski på den an­den si­de men­te, at den an­svar­li­ge for ta­len bur­de fy­res:

»Uan­set hvem der skrev den ta­le, skal han hol­des an­svar­lig og bør fy­res øje­blik­ke­ligt,« sag­de Lewan­dowski Ba­ra­ck and I we­re ra­i­sed with so ma­ny of the sa­me va­lu­es: li­ke, you work hard for what you want in li­fe, that your word is your bond, that you do what you say you’re go­ing to do, that you tre­at pe­op­le with dig­ni­ty and re­spect, even if you don’t know them and even if you don’t agree with them til den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion CNN.

Iføl­ge sam­me sta­tion er Do­nald Trump selv ’ra­sen­de’ over be­skyld­nin­ger­ne mod sin hu­strus ta­le, men ind­til vi­de­re er Trump-kampag­nens of­fi­ci­el­le hold­ning, at der ikke skal rul­le ho­ve­d­er in­ter­nt som føl­ge af plagi­at-sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.