Her er det bil­ligt at va­el­ge øko­lo­gi

BT - - NYHEDER -

Dan­mark har få­et den grøn­ne ti­tel som ver­dens­me­stre i øko­lo­gi, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Coops ana­ly­se­af­de­ling. Vi er nem­lig vil­de med øko­lo­gi – men desva­er­re har pri­sen det med at la­eg­ge en da­em­per på gla­e­den.

Hel­dig­vis er der en ra­ek­ke va­rer, hvor du kan byt­te fra kon­ven­tio­nelt til øko­lo­gisk uden at få ondt i pen­ge­pun­gen.

Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning op­for­drer til at gå ef­ter øko­lo­gi, når du kø­ber ba­sisva­rer – alt­så de va­rer, vi spi­ser me­get af. Ma­elk, mel, hav­re­gryn, kar­to­f­ler og gu­le­rød­der. De er ty­pisk ikke så me­get dy­re­re i øko­lo­gisk ud­ga­ve, forta­el­ler for­e­nin­gen til Ritzau Fo­kus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.