Druk­net mand er nu iden­ti­fi­ce­ret

BT - - NYHEDER -

Den mand, der man­dag i sid­ste uge blev fun­det død i van­det ud for Tisvil­de­le­je, er nu ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som en dansk mand i 20er­ne.

Det op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Da man­den blev fun­det, var han kun iført un­der­buk­ser. Men om li­vet var der bun­det et sjip­pe­tov med to va­eg­te, der hver ve­je­de 7,5 ki­lo.

Allerede et par da­ge ef­ter fun­det kun­ne po­li­ti­et dog slå fast, at han ikke hav­de va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se, og at han var død ved druk­ning.

Po­li­ti­et har dog haft sva­ert ved at fin­de ud af, hvem man­den var, og man send­te blandt an­det fo­tos og op­lys­nin­ger om man­dens ta­en­der til en ra­ek­ke an­dre lan­de.

De på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet, op­ly­ser po­li­ti­et, der ikke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.