S mmer

BT - - SOMMER -

Da­gens gril­l­op­skrift er bragt i sam­ar­bej­de med We­ber® og We­ber® Grill Aca­de­my Dej Fyld 500 g fri­ske to­ma­ter 20 g frisk hvid­løg 500 g mozza­rel­la­ost 100 g sor­te oli­ven Tilsa­et­tes li­ge in­den ser­ve­ring: Ekstra jom­fruo­li­veno­lie Frisk­ma­let sort pe­ber Tør­ret ore­ga­no I KØK­KE­NET

BF­mo­er­b­fa­e­kre­tad­te­elk­sest: 1 li­ter vand 55 g salt 1,7 kg hve­de­mel 2 g frisk ga­er AElt al­le in­gre­di­en­ser­ne til dej­en sam­men i en rø­re­ma­ski­ne. La­eg dej­en i en skål da­ek­ket med film. Stil den et lunt sted, og lad den ha­e­ve i om­kring en ti­me. Når dej­en som mini­mum er ha­e­vet til dob­belt stør­rel­se, flyt­tes den over på køk­ken­bor­det. Form den til kug­ler à om­kring 120 g.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.