Bie­ber slå­et af Pi­ka­chu

BT - - NYHEDER -

Ver­dens­stjer­nen Justin Bie­ber er vant til at bli­ve for­fulgt af hor­der af skri­gen­de fans, stort set li­ge­gyl­digt hvor på Jor­den han be­fin­der sig. Men det har Poké­mon Go aen­dret.

Det po­pu­la­e­re spil, der i grove tra­ek hand­ler om at fan­ge de små mon­stre i den vir­ke­li­ge ver­den, har si­den dets ame­ri­kan­ske ud­gi­vel­se for lidt over to uger si­den lang­somt aen­dret ver­den­sor­de­nen.

Folk er brudt ind i frem­me­de men­ne­skers ha­ver, an­dre er kørt galt i jag­ten på de vir­tu­el­le va­es­ner, og nu vi­ser det sig, at jag­ten på Poké­mon er så alt­op­slu­gen­de, at det og­så kan få folk til at over­se sel­ve­ste Justin Bie­ber. Så­le­des var ver­dens­stjer­nen for ny­lig selv ta­get en tur ud i New Yor­ks ga­der for at ja­ge Poké­mon, og over­ra­sken­de nok kun­ne han i ro og fred gå i ga­der­ne na­er Cen­tral Park. År­sa­gen? Al­le an­dre var sim­pelt­hen for travlt op­ta­get af at fan­ge en Gy­a­ra­dos-Poké­mon, der an­gi­ve­ligt var i na­er­he­den.

22-åri­ge Bie­bers ma­na­ger og ven Scoo­ter Braun har delt en vi­deo på In­s­ta­gram, der vi­ser den ca­na­di­ske po­p­stjer­nes jagt på Poké­mon – og han be­ma­er­ker da og­så selv, hvor spøjst det er, at al­le er fuld­kom­men li­geg­la­de med Justin Bie­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.