Ca­ven­dish vin­ker far­vel til Tou­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SLUT Mark Ca­ven­dish tra­ek­ker sig fra Tour de Fran­ce in­den 17. eta­pe. Tour de Fran­ce-fel­tet har lut­ter bjer­ge på me­nu­en for de na­e­ste fi­re eta­per in­den den sid­ste sprin­ter­af­slut­ning på Champs-Ely­se­es.

Den klas­si­ske af­slut­ning bli­ver dog uden ’Ka­non­kug­len’ Mark Ca­ven­dish, som har valgt at tra­ek­ke sig fra Tou­ren in­den 17. eta­pe. Det skri­ver Ca­ven­dis­hs hold Di­men­sion Da­ta i en pres­se­med­del­el­se iføl­ge Cycling News.

»Ef­ter et par ek­stremt suc­ces­ful­de uger i Tour de Fran­ce med Team Di­men­sion Da­ta er det med stor ae­r­gel­se, at jeg tog be­slut­nin­gen om at for­la­de lø­bet i dag,« si­ger Mark Ca­ven­dish i pres­se­med­del­el­sen.

Det er det kom­men­de OL i Rio, der er i den fi­redob­bel­te eta­pe­vin­ders tan­ker, hvor han skal kø­re ba­ne­cyk­ling. Her skal han kon­kur­re­re mod den for­sva­ren­de OL­me­ster Las­se Nor­man Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.