Out­si­der­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

Selv­om det er sva­ert at se nog­le af de øv­ri­ge klas­se­ments­ryt­te­re slå Froo­me i dag, er in­tet selv­føl­ge­lig umu­ligt. Bauke Mol­le­ma (TrekSe­gaf­redo) har vist sig over­ra­sken­de sta­erk i år. Sam­men med Por­te var han den ene­ste, der kun­ne føl­ge Froo­me på Mont Ven­toux. Ef­ter­føl­gen­de kør­te hol­la­en­de­ren sit livs en­kelt­start og lig­ger li­ge nu num­mer to i den sam­le­de stil­ling. Desva­er­re ser det ud til, at Mol­le­ma er til­freds med sin nu­va­e­ren­de po­si­tion i klas­se­men­tet. Det bli­ver der­for na­ep­pe ham, vi kom­mer til at se i of­fen­si­ven. Han vil i ste­det fo­ku­se­re på at hol­de sin po­di­e­plads. Én, der dog skal ud at angribe i dag, er Fa­bio Aru. MIK­KEL CONDÉ,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.