Fa­vo­rit­ter­ne

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ind­til vi­de­re har klas­se­ments­ryt­ter­ne ikke kørt om en eta­pe­sejr i bjer­ge­ne end­nu. For­hå­bent­lig kom­mer det til at ske i dag. Som sagt har Chris Froo­me ikke de bed­ste min­der fra Fin­haut-Emos­son, men der skal dog no­get helt ek­stra­or­di­na­ert til, hvis han skal mi­ste fø­rer­trøj­en den­ne gang. In­den mo­tor­cy­kelka­os­set på Mont Ven­toux hav­de Froo­me vist sig som den sta­er­ke­ste opad. Desva­er­re for ham fik han ikke me­get ud af det. Selv­om han allerede har et godt for­spring til si­ne na­er­me­ste ri­va­ler, skal der ikke mere end et styrt el­ler et me­ka­nisk pro­blem på et kri­tisk tids­punkt til for at mi­ste den gu­le trø­je. Der­for tror jeg, at Froo­me ger­ne vil sa­et­te tin­ge­ne helt på plads i dag. I Mi­kel Lan­da, Ge­raint Thomas, Mi­kel Nie­ve og i sa­er­de­les­hed Wout Po­els har Team Sky et fryg­tind­g­y­den­de hold i bjer­ge­ne. De sa­et­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.