San­tan­der lø­ber med top­sco­rer­ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før sa­e­so­nen var Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen fa­vo­rit til at bli­ve top­sco­rer i Su­per­liga­en, men den ti­tel har han måt­tet af­gi­ve blot en run­de in­de i Su­per­liga­en.

Ny fa­vo­rit er i ste­det FCKan­gri­be­ren Fe­de­ri­co San­tan­der, som er fal­det til seks gan­ge pen­ge­ne, selv om han måt­te for­la­de ba­nen mod Lyngby uden at kom­me på må­l­tav­len, men det ha­en­ger gi­vet­vis sam­men med, at Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen er ska­det i sa­e­son­star­ten og der­for ikke spil­ler de før­ste kam­pe.

Han er dog sta­dig na­est­fa­vo­rit til at snup­pe den ti­tel i od­ds 8,00, mens An­ders K. Ja­cob­sen fra OB er tred­je­fa­vo­rit i ni gan­ge pen­ge­ne.

Ny fjer­de­fa­vo­rit er Brønd­bys pol­ske an­gri­ber Ka­mil Wilczek, der fik sco­ret i pre­mi­e­ren mod Es­b­jerg og har vist god må­l­form i den­ne sa­e­son. Han er at fin­de i od­ds 12,00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.