1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var ikke man­ge chan­cer i den før­ste kamp, som Ad­mira do­mi­ne­re­de stort, og da den østrig­ske li­ga star­ter i we­e­ken­den, er de da og­så ta­et på top­for­men. Med om­kring 30 gra­der på kamp­tids­punk­tet ind­by­der for­hol­de­ne hel­ler ikke til hur­tig fodbold, og ef­ter blot 1-0 i før­ste kamp vil Ad­mira gi­vet­vis ha­ve stor fo­kus på ikke at få et mål imod, som vil ud­lig­ne scoren. Der­til kom­mer, at hvis den skul­le slå 1-0 til Ka­paz, kan kam­pen gå helt i stå, da en fejl så kan bli­ve ska­eb­nesvan­ger, og der­for prø­ves et spil på mak­si­malt to mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.