2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er et me­get fint od­ds, man får på, at beg­ge hold får sco­ret i kam­pen. Før­ste kamp var et rent chan­ce­or­gie, og ef­ter 2-1 til Di­na­mo i den før­ste kamp, er Vard­ar pi­sket frem på ba­nen. De skal da og­så ha­ve en god chan­ce for scor­ing, for de skab­te mas­ser af chan­cer mod en Di­na­mo­de­fen­siv, der langt fra var pran­gen­de og ram­te end­da sta­en­ger­ne he­le tre gan­ge. Mod­sat er det og­så sva­ert at se, at Vard­ars of­fen­si­ve sats­ning før el­ler si­den vil gi­ve Di­na­mo en scor­ing, og der­for er det en me­get fin be­ta­ling på, at beg­ge hold sco­rer i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.