2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Nor­rköping li­ge­frem skal va­e­re un­der­tip­pe­de på eget gra­es i den­ne kamp. I den før­ste kamp var man godt med, men et par sto­re fejl ko­ste­de dyrt. Med re­du­ce­rin­gen til sidst har man dog hå­bet, og nor­malt er Nor­rköping me­get sta­er­ke på eget kunst­gra­es. Det er selv­føl­ge­lig et mi­nus, at top­sco­rer Emir Kujovic og Ar­nar Traust­a­son er solgt, men Nor­rköping-hol­det har sta­dig mas­ser af kva­li­tet, og selv om Ro­sen­borg har gjort det godt i den­ne sa­e­son, skal man hu­ske på, at de le­ver helt fint med et ne­der­lag på et mål i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.