Et tom­rum til høj­re

BT - - DEBAT -

Nye Bor­ger­li­ge får rig lej­lig­hed til at mar­ke­re sig, når ef­ter­å­rets stu­de­hand­ler skal ind­gås mel­lem De Kon­ser­va­ti­ves og Li­be­ral Al­li­an­ces krav om skat­te­let­tel­ser og Dansk Fol­ke­par­tis krav om end­nu, end­nu stram­me­re ud la­en d in­ge politik. Nye Bor­ger­li­ge lover beg­ge de­le. Tom­rum­met til høj­re skal så­ma­end nok bli­ve fyldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.