Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ja­cob Mchan­ga­ma Ta­en­ket­an­ken Justi­tia, på al­tin­get.dk

Sø­ren Pinds til­slut­ning til det mi­li­tan­te de­mo­kra­ti flos­ser den li­be­ra­le de­mo­kra­ti­ske mo­del i kan­ten, og det til­med på bag­grund af en hal­ten­de hi­sto­risk ana­ly­se og en flir­ten med den lo­gik, der lå bag Ge­or­ge W. Bush’ fa­ta­le krig mod ter­ror fra 00’er­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.