Cpr-la­ek

BT - - NYHEDER -

Sta­tens Se­rum In­sti­tut har ved en fejl ud­le­ve­ret 5,2 millioner dan­ske Cpr-num­re og hel­breds­op­lys­nin­ger på en ukryp­te­ret cd til et pri­vat ki­ne­sisk fir­ma. Hvis man kun­ne grad­bø­je skan­da­ler...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.