Fa­engs­lin­ger for­la­en­get i Kund­by­sag

BT - - NYHEDER -

Hol­ba­ek. En 16-årig pi­ge og en 24-årig mand sid­der fortsat fa­engs­let, ef­ter at de i går ved Ret­ten i Hol­ba­ek fri­vil­ligt lod de­res va­re­ta­egts­fa­engs­lin­ger for­la­en­ge ind­til 17. au­gust.

De er beg­ge mista­enkt for pla­ner om at angribe Sydsko­len i Få­re­vej­le, hvor den 16-åri­ge pi­ge tid­li­ge­re har gå­et.

Sa­gen be­gynd­te 13. ja­nu­ar i år, da Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti gen­nem­før­te en stør­re po­li­ti­ak­tion på en adres­se ved Kundby. Her blev den den­gang 15-åri­ge pi­ge, som er kon­ver­te­ret til is­lam, an­holdt.

Sam­me dag blev en 24-årig mand an­holdt i Østjyl­land.

De to sig­te­de mød­te an­gi­ve­ligt hin­an­den på in­ter­net­tet, hvor den 16-åri­ge og­så har er­kla­e­ret sin støt­te til ji­had.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.