Ki­ne­se­re fik dan­ske cpr-num­re ved en fejl

BT - - NYHEDER -

Godt fem millioner dan­ske cpr-num­re og hel­breds­op­lys­nin­ger er ved en fejl ble­vet le­ve­ret til den ki­ne­si­ske visum­myn­dig­hed.

Det skri­ver Da­ta­til­sy­net i en af­gø­rel­se, hvor det sam­ti­dig kri­ti­se­res, at op­lys­nin­ger­ne ikke var kryp­te­ret.

Det var Sta­tens Se­rum In­sti­tut (SSI), der hav­de sendt op­lys­nin­ger­ne i et an­be­fa­let brev til Dan­marks Sta­ti­stik.

I bre­vet lå to ukryp­te­re­de cd’er med per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. SSI me­ner ikke, at op­lys­nin­ger­ne nå­e­de at kom­me i de for­ker­te ha­en­der.

Det er ikke før­ste gang, at Da­ta­til­sy­net har kri­ti­se­ret SSI. Til­sy­net har tid­li­ge­re an­be­fa­let myn­dig­he­den, at da­ta­me­di­er skal kryp­te­res, når de sen­des med post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.