Ta­leskri­ver vil si­ge op ef­ter ko­pik­ri­tik af Trumps ko­ne

BT - - NYHEDER -

Cle­veland. En ta­leskri­ver, som for­fat­te­de en ud­ska­eldt ta­le til pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps ko­ne, har af­le­ve­ret sin op­si­gel­se.

Me­re­dith McIver har ta­get kon­se­kven­sen af den mas­si­ve kri­tik fra den de­mo­kra­ti­ske lejr, som ha­ev­der, at Mela­nia Trump stjal sto­re de­le af den nu­va­e­ren­de pra­esi­dent­fru­es ta­le fra 2008.

Do­nald Trump har af­vist, at McIver skal for­la­de sta­ben.

McIver in­drøm­mer, at hun brug­te pas­sa­ger fra Mi­chel­le Oba­mas ta­le - uden selv at gen­hø­re ta­len. Mela­nia Trump na­evn­te nog­le sa­et­nin­ger fra Mi­chel­le Oba­mas ta­le i en te­le­fon­sam­ta­le, forta­el­ler McIver.

Trumps ko­ne for­tal­te, at hun al­tid hav­de syn­tes godt om Mi­chel­le Oba­ma. Og så gav hun Me­re­dith McIver nog­le ek­semp­ler.

»Jeg skrev dem ned. Og jeg brug­te nog­le sa­et­nin­ger i det ud­kast, som end­te med at bli­ve sel­ve ta­len. Jeg un­der­søg­te ikke fru Oba­mas ta­ler. Det var en fejl. Jeg har det for­fa­er­de­ligt med det ka­os, som jeg har for­år­sa­get,« si­ger McIver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.