Dan­sker død i cy­ke­lu­lyk­ke i Ita­li­en

BT - - NYHEDER - /ritzau/

En 46-årig dan­sker har mi­stet li­vet ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke i Ita­li­en. Man­den var på fe­rie med sin fa­mi­lie. Det skri­ver TV MidtVest, der hen­vi­ser til Vi­de­ba­ek/Spjald Avis.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce be­kra­ef­ter, at en dansk stats­bor­ger er død i en ulyk­ke i Ita­li­en.

»De på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et yder kon­su­la­er bi­stand, men kan der­u­d­over ikke ud­ta­le os yder­li­ge­re, da vi har tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger,« op­ly­ser Bor­ger­ser­vi­ce.

Det var tirs­dag, at den 46-åri­ge kom ud for en ulyk­ke og se­ne­re af­gik ved dø­den.

Iføl­ge TV MidtVest var han ude at cykle, da det ske­te. Ef­ter at ha­ve kørt igen­nem en tun­nel kom han i slin­ger, hvor­ef­ter han blev ramt af to bi­ler.

Man­den blev kørt til ho­spi­ta­let, men han stod ikke til at red­de. Tirs­dag ef­ter­mid­dag af­gik han ved dø­den. Den 46-åri­ge mand er fra Vi­de­ba­ek og en er­fa­ren cy­kel­ryt­ter, iføl­ge TV MidtVest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.