Nej, det er li­ge­som at se tv el­ler spil­le bold

BT - - DEBAT -

RASMUS BRYGGER

no­get ud af det, sy­nes det er sjovt og får mo­tion af at be­va­e­ge sig rundt uden­for og spil­le Poké­mon, er det helt fint. Det er ma­er­ke­ligt, at det skal bli­ve et em­ne for en de­bat. Det skal folk blan­de sig helt udenom.

HVIS NO­GEN FÅR

ud og si­ger, at no­gen er idi­o­tisk el­ler af­ha­en­gig, hvis de er vil­de med at se film el­ler spil­ler fodbold. Men der er en kon­sensus – sa­er­ligt hvis man er lidt op­pe i al­de­ren – om, at com­pu­ter­spil er ska­de­ligt. Og hvis det er på mo­bil­te­le­fo­nen, er det nok end­nu va­er­re. Det er en ab­surd hold­ning. Der er in­tet far­ligt el­ler galt i at spil­le et spil.

VI GÅR IKKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.