Ja, uvir­ke­li­ge va­es­ner le­der os på vildspor

BT - - DEBAT -

STINE BOSSE

pro­ble­mer med, at men­ne­sker kan bli­ve gre­bet af spil. Men hvis vi vir­ke­lig skal bru­ge po­li­tires­sour­cer på, at folk går vold­somt over ge­vind, skal man stop­pe op og over­ve­je, om det er helt klogt. Det er den ene si­de af det. Den an­den si­de er, at folk bli­ver ban­ge, for­di der står en frem­med i de­res ha­ve. Vi kun­ne jo og­så spør­ge: ’Hvad la­ver du her?’ og er man i gang med at fan­ge en poké­mon, kun­ne man gri­ne ad det sam­men. Der er no­get un­der ligt o g pro­vo­ke­ren­de i, at det ikke kan la­de sig gø­re at rin­ge på og spør­ge, om man må gå ind i en per­sons ha­ve, for­di der sid­der en poké­mon. Der er no­get galt, og Poké­mon Go ud­stil­ler det på et el­ler an­det plan.

JEG HAR IN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.