Poké­mon Go kan bli­ve lang­va­rig suc­ces

BT - - NYHEDER -

In­tet ty­der på, at den­ne som­mers helt sto­re di­l­le, Poké­mon Go, er en døgn­flue.

Spil­let er så gen­nem­ta­enkt, at det har en lang le­ve­tid. Det for­ud­ser le­de­ren af linj­en for spil­ud­vik­ling på Val­lekil­de Højsko­le, Thomas Vi­gild.

Han me­ner, at Poké­mon Go er lyk­ke­des, blandt an­det for­di man­ge ken­der se­ri­ens hi­sto­rie fra de­res barn­dom. En hi­sto­rie, spil­ud­vik­ler­ne har va­e­ret dyg­ti­ge til at in­te­gre­re med vir­ke­lig­he­den.

Sam­ti­dig er spil­let nemt til­ga­en­ge­ligt, for­di det er ud­vik­let til en te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.