Bowies kunst­sam­ling til salg

BT - - NYHEDER -

David Bowies kunst­sam­ling vil bli­ve ud­stil­let i auk­tions­hu­set So­t­he­by’s gal­le­ri i Lon­don fra den 1. til den 10. novem­ber og for­søgt bortauk­tio­ne­ret ef­ter­føl­gen­de. Va­er­ker af blandt an­dre Je­an-Mi­chel Basqui­at (ma­le­ri til ven­stre), Da­mi­en Hirst (ma­le­ri til høj­re) og Et­to­re Scottsass (ska­enk i mid­ten) vil va­e­re at fin­de i sam­lin­gen, der in­de­hol­der ma­le­ri­er, skul­p­tu­rer og møb­ler i for­skel­li­ge stilar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.