?

BT - - NYHEDER -

Rik­ke Vester­gaard 54 år, kon­to­r­an­sat, Her­føl­ge »Jeg vil­le bli­ve me­get for­ar­get, hvis det var min bank, der op­for­dre­de si­ne kun­der til at sen­de pen­ge i skattely. For mig be­ty­der ban­ker­nes etik alt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.