Stil­le før storm

BT - - KULTUR -

FILM

’Star Trek Bey­ond’ Sci fi-action ******

Da USS En­ter­pri­se fly­ver vi­de­re, an­gri­bes de af en sva­erm af lyn­hur­ti­ge ja­e­ge­re, og det går helt galt. Skur­ken bag hed­der Krall og spil­les af Idris El­ba (sidst var det Khan og Be­ne­di­ct Cum­ber­batch). La­ser og øde­la­eg­gel­se Krall øn­sker at til­in­tet­gø­re Yor­k­town, og ud­over sin ha­er af sva­erm­ski­be skal han bru­ge en død­stjer­ne som Kirk og be­sa­et­ning er i be­sid­del­se af.

Stør­ste­delen af fil­men er stor­slå­e­de kam­pe i rum­met – mas­ser af la­ser og øde­la­eg­gel­se. Og det er godt la­vet, men der mang­ler li­ge­som no­get. Jeg vil­le øn­ske, vi kom lidt mere ind bag ka­rak­te­rer­ne, ikke mindst den ny­til­kom­ne på hol­det, den hvid­ma­le­de ali­en-kri­ger Jaylah (So­fia Bou­tel­la), men må­ske det kom­mer i na­e­ste ’epi­so­de’. Hun har i hvert fald nog­le spa­en­den­de ho­lo­gram-vå­ben og -skjold og bor i re­tro-rum­ski­bet USS Franklin.

Apro­pos re­tro, hvem hav­de tro­et, at det ’gam­le klas­si­ske num­mer’ ’Sa­bo­ta­ge’ med Bea­stie Boys skul­le red­de uni­ver­set.

Desva­er­re blev det­te An­ton Yel­chins sid­ste film (som spil­ler den rus­si­ske Che­kov) – han dø­de ved en tragisk ulyk­ke her i ju­ni og min­des ef­ter rul­le­tekster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.